Dviračių nuomos sąlygos

Pagrindinės sąlygos:

  1. Nuomininkas nuo dviračio priėmimo momento įsipareigoja tvarkingai naudoti išsinuomotą dviratį ir atsako už dviračio išsaugojimą.
  2. Visa dviračio sunaikinimo, praradimo, vagystės, sugadinimo ar priešlaikinio susidėvėjimo rizika ir atsakomybė, kilusi dėl nuomininko neteisingo ar netinkamo dviračio naudojimo, nepriklausomai nuo atstatymo galimybės, pagal LR CK 6.502 str. atitenka nuomininkui.
  3. Vagystės atveju nuomininkas privalo pranešti policijai bei atlyginti nuomotojui dviračio vertę nurodytą 1.1 punkte.
  4. Nuomininkas privalo grąžinti dviratį tokios pačios komplektacijos kaip sutarties pasirašymo metu. Dviratis turi būti grąžinimas be defektų (t. y. Be įbrėžimų, lūžių, įlenkimų ir pan.). Jei dviračio būklė neatitinka šio punkto reikalavimų, nuomininkas privalo atlyginti defektų ištaisymo išlaidas nuomotojui.
  5. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui dviratį techniškai tvarkingą, pilnai sukomplektuotą, be akivaizdžių ar paslėptų trūkumų.
  6. Nuomos sutartis laikoma galiojančia nuo apmokėjimo už paslaugą momento.
  7. Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  8. Visi nesutarimai, iškilę tarp šalių vykdant šią sutartį, reguliuojami šalių tarpusavio susitarimu.
  9. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.